DEKLARIM PËR
DEKLARATËN EKSPORTUESE

  DEKLARIM PËR
  TRANZIT DOGANOR

   VEREJTJE
   Detyroheni të respektoni udhzimeve të Doganës së Kosovës për tranzitave nderkombetarë dhe të respektoni limitin kohorë të dhën nga Dogana ne T1 , apo përqdo problem që mund të hasni lajmerhoni në numrat kontatkues pa pages 080080053/ +38349229053 mos respektimi I udhzimeve paraqet veper penale dhe saknsionim në qdo pik kufitare të Republikës së Kosovës dhe Shqipreisë.

   Formulari Elektronik
   Për deklarim të tranzitit Doganorë të Kosovës dhe Shqipërisë

   – T1DOGANA.COM është një platformë elektronike e cila lehtëson procedurat e tranziteve ndërkombëtar nëpër teritorin e Republikës së Kosovës dhe tranzitat nga të gjitha pikat kufitare të Republikës së Kosovës në drejtim të të gjitha Terminaleve të Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë. Po ashtu hapjen e Tranzitave nga porti i Durrësit në drejtim të të gjitha Terminaleve të Republikës së Kosovës.

   – T1DOGANA.COM po ashtu mundëson edhe pëdorimin e disa sherbimeve të nderlidhura me transportin e mallrave dhe udhetarëve si , procedurat doganore , sigurimin kufitarë BSK ,kntrollin e kolonav në pikat kufitare të Republikës së Kosovës , rregullat e komunikacionit në Republiken Kosovë.

   info@t1dogana.com / 080080053 / +38349229053

   T1DOGANA.COM
   Coppyright © 2021. All Rights Reserved.